Khảo sát công tác thu hút đầu tư

Ngày 30-7, Tổ công tác số 2 của HĐND tỉnh đã làm việc với T.X Phổ Yên nhằm khảo sát kết quả thực hiện công tác thu hút đầu tư và một số dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn; công tác cải cách hành chính; tiến độ thực hiện Dự án Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú; kết quả thực hiện hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ điện. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc

Theo báo cáo của T.X Phổ Yên, hiện nay một số dự án: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu B - Khu công nghiệp Nam Phổ Yên; Dự án Trường Trung cấp nghề Cienco8; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trung Thành… hiện đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với công tác cải cách hành chính, những tồn tại, hạn chế trong công tác này đã cơ bản được khắc phục, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Dự án Khu tái định cư tập trung vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng xã Tân Phú thuộc đã thực hiện giải phóng mặt bằng 3,1ha với số tiền chi trả cho các hộ dân là trên 8,4 tỷ đồng, Thị xã đang tập trung giải phóng mặt bằng diện tích còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư.

Hiện 6 HTX dịch vụ điện trên địa bàn đã tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ nhân dân, tuy nhiên cần được ngành Điện đầu tưthêm các trạm biến áp để nâng cao chất lượng điện phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn...

 

Trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến những nội dung được khảo sát, Tổ công tác đã tiếp thu, tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Trịnh Phương