Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng

Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng Phun thuốc khử trùng tại một trường học trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Ảnh: Hồng Tâm.

Để bảo đảm an toàn, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25-3-2020 hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng.

T.H
Cập nhật