Hội Nhà báo tỉnh: Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên

Ngày 11-1, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 264 hội viên, sinh hoạt ở 5 Liên Chi hội và Chi hội. Năm qua, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, thường xuyên tổ chức và phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức cho hội viên - nhà báo quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí và các quy định liên quan đến hành nghề báo chí. Hội đã tiến hành xét duyệt, nghiệm thu các tác phẩm báo chí lượng cao, báo chí Quốc gia và các giải báo chí khác; tổ chức thành công Hội Báo Xuân Mậu Tuất năm 2018 và Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, tổ chức cho hội viên đi thực tế để sáng tạo các tác phẩm báo và tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Trong năm, Hội đã xuất bản định kỳ 6 chuyên san “Nhà báo Thái Nguyên” và duy trì hoạt động website của Hội…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã làm được, những hạn chế cần khắc phục, Hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của năm 2019; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thực hiện tốt Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; nâng cao chất lượng bản tin và trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên, giữa Hội với Liên Chi hội và Chi hội.

P.V