Hội nghị xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức vào ngày 1-7

Hội nghị xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức vào ngày 1-7

Đó là một trong những nội dung được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư (XTĐT) tỉnh năm 2018 đưa ra tại Hội nghị đánh giá công tác triển khai nhiệm vụ và chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Hội nghị XTĐT diễn ra chiều nay (4-6) tại UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Hội nghị XTĐT tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia, đóng góp nhiều nội dung có liên quan, như: Cần cụ thể hơn một số nội dung cam kết, hỗ trợ của tỉnh đối với nhà đầu tư và các nội dung này cần có điểm nhấn, mang tính riêng có của Thái Nguyên, thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của tỉnh trong thu hút đầu tư, từ đó tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư; tăng thời lượng tuyên truyền về Hội nghị trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; việc bố trí địa điểm khởi công công trình nằm trong chương trình Hội nghị cũng như nơi đón tiếp đại biểu, các địa điểm đến thăm, tặng quà gia đình chính sách… cần được chi tiết, cụ thể để công tác an ninh trật tự được đảm bảo; danh sách khách mời, số lượng đại biểu cần sớm được hoàn chỉnh; kinh phí để tổ chức Hội nghị cũng cần chi tiết, cụ thể trên tinh thần tiết kiệm tối đa…

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, tính đến đầu tháng 6, có khoảng 5 dự án của nhà đầu tư đủ điều kiện để trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn dự kiến là hơn 3,4 nghìn tỷ đồng; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án, với số vốn gần 1,9 nghìn tỷ đồng; dự kiến sẽ ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư 23 dự án, tổng mức đầu tư gần 12,5 nghìn tỷ đồng. UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành của tỉnh tiếp tục rà soát, thẩm tra và hoàn thiện thủ tục liên quan đến các dự án đảm bảo đủ điều kiện triển khai các nội dung trao quyết định và ký kết hợp tác với các nhà đầu tư. Trong thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã xúc tiến và mời tham dự Hội nghị XTĐT của tỉnh với một số đoàn các nhà đầu tư đến từ: Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, về các lĩnh vực bất động sản, giáo dục - đào tạo, xử lý rác thải, nước sạch sinh hoạt, du lịch, vui chơi giải trí, thể thao, nông nghiệp công nghệ cao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ấn định ngày 1-7 để tổ chức Hội nghị XTĐT của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ nhất trí thông qua. Thời gian cho công tác chuẩn bị còn lại không nhiều, vì thế, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các sở, ngành, đơn vị liên quan cần quan tâm và có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện các phần việc được phân công. Giao Văn phòng UBND tỉnh lập chi tiết, cụ thể chương trình cho 2 ngày 30-6 và 1-7 xong trước ngày 6-6 để báo cáo với Văn phòng Chính phủ. Tiểu ban Hậu cần có trách nhiệm chốt danh sách khách mời trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo (thời gian dự kiến từ 15 đến 20-6); Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Bộ Ngoại giao có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh; Cục Thống kê tỉnh hoàn thiện tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh xong trước ngày 15-6.

Thu Hằng