Hội nghị chia sẻ thông tin quốc tế và khu vực

Hội nghị chia sẻ thông tin quốc tế và khu vực Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHCTCHN Việt Nam chia sẻ thông tin quốc tế và khu vực

Sáng 30-10, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) tỉnh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu quốc tế và đối ngoại nhân dân tổ chức Hội nghị “Chia sẻ thông tin quốc tế và khu vực năm 2020”. Tham dự các đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành, thị và các hội viên của 5 Hội thành viên của LHCTCHN tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHCTCHN Việt Nam chia sẻ các nội dung về tình hình thế giới và trong khu vực; tình hình Mỹ, Trung Quốc; cạnh tranh Mỹ - Trung; quan hệ Nhật Bản - Nga - EU - Trung Quốc; vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực; Mê Kông và các vấn đề an ninh khu vực; Việt Nam trước các thách thức và cơ hội mới.

Qua hội nghị, các đại biểu đã được chia sẻ những thông tin cần thiết về quốc tế và khu vực, các chủ trương, đường lối đối ngoại, đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Vũ Công