Thái Nguyên:
Học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2

Trước tình hình dịch bệnh do Virus COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ngày 15/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 932/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020. Báo Thái Nguyên điện tử đăng tải công văn này.

Thế Hà