Hoàng Nông đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hoàng Nông đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Đại diện xã Hoàng Nông nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 8-1, UBND xã Hoàng Nông (Đại Từ) đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh.

Sau 8 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã Hpangf Nông đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo mọi nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã là hơn 87 tỷ đồng từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, ngân sách huyện, vốn tín dụng và sự đóng góp của nhân dân.

Ngoài ra, người dân trong xã đã hiến trên 60.000m2 đất để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi. Đến nay, hệ thống giao thông, thủy lợi của xã đã được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,5%; không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; đường trục xã, liên xã được nhựa hóa 100%...

Nhân dịp này, xã Hoàng Nông đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2020.

Thu Huyền