Góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương

Góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương

Trong 2 ngày 6 và 7-4, HĐND huyện Phú Bình đã tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Phú Bình đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt các kỳ họp, làm tốt công tác tiếp công dân; tổ chức 37 cuộc giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm; công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức. 

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 107 nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Đảng bộ huyện. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết của HĐND huyện, đưa Phú Bình trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020...

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện Phú Bình cũng đã xem xét, thông qua 37 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: Nghị quyết về việc thông qua đề án xây dựng, quản lý và bảo trì đường giao thông trên địa bàn huyện (giai đoạn 2021-2025); nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; nghị quyết về việc thông qua đề án thành lập thị xã, đồng thời xây dựng huyện Phú Bình cơ bản đạt tiêu chí thị xã đến năm 2025...

Dịp này, UBND huyện Phú Bình đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh).

Ngọc Ánh