Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
Giao trách nhiệm cho địa phương

Giao trách nhiệm cho địa phương Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Ngày 5-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với sự tham gia của thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương.

Mục đích của Hội nghị này nhằm trao đổi để hiểu rõ nhiệm vụ của các bên liên quan, thực hiện thống nhất, đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng mục tiêu, an toàn, chất lượng, chính xác, khách quan. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Học sinh được trải qua kỳ thi đánh giá chất lượng trên diện rộng, để kiểm tra mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra so với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Căn cứ vào kết quả đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của các nhà trường, công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng để tuyển sinh.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, giao chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi năm nay tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, sẽ có trên 12 nghìn thí sinh dự thi, tại 600 phòng  thi. Để đáp ứng yêu cầu an toàn, nghiêm túc và khách quan, toàn tỉnh sẽ huy động trên 1.500 cán bộ các ngành và giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo thi sẽ tiến hành rà soát, sàng lọc các tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, khách quan và trách nhiệm. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi diễn ra trong hai ngày, từ 9 đến 10-8-2020.

Trần Nguyên