Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày 11-9, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019 (ảnh). Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy T.P Thái Nguyên; Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngay 1/1/2015-30/6/2019, toàn tỉnh phát hiện 135 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Trong đó, chủ  yếu là bạo lực và xâm hại tình dục. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần, cuộc sống của nạn nhân và gia đình. Thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 31 văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Sở đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Công tác hỗ trợ và can thiệp khi trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại được quan tâm thực hiện…

Tuy vậy, thời gian qua, tỉnh chưa tổ chức được các chiến dịch truyền thông lớn về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác cung cấp thông tin, thông báo, tố giác tội phạm có hành vi xâm hại trẻ em còn hạn chế; việc huy động các nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em còn khó khăn…

Tại buổi làm việc, Đoàn đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ thêm một số nội dung như: Các chương trình, đề án phòng, chống xâm hại trẻ em; giáo dục giới tính trong trường học; phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác tiếp nhận thông tin và hỗ trợ với các trường hợp trẻ em nghi bị xâm hại; bạo lực học đường…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hùng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần đánh giá một cách khái quát về tình hình xâm hại trẻ em, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên đia bàn tỉnh. Có báo cáo cụ thể về hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, các chương trình lồng ghép, mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đối với các kiến nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cần ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, đề ra chế tài nghiêm khắc hơn trong việc xử lý hành vi xâm hại trẻ em, Đoàn giám sát đã ghi nhận và sẽ chuyển ý kiến đến Quốc hội xem xét, bàn bạc.

Khánh Huyền