Giám sát kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Giám sát kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 104 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Sản xuất ván ép tại cơ sở chế biến lâm sản của gia đình ông Nguyễn Thế Hùng, thôn An Thịnh 1, xã Đồng Thịnh (Định Hóa).

Ngày 12-6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Định Hóa về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/NQQ-HĐND ngày 3/4/2011 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, những năm qua, huyện Định Hóa đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp. Toàn huyện có 34.750ha đất lâm nghiệp, chiếm 67,69% diện tích đất tự nhiên. Trong đó, đất rừng đặc dựng là 8.064ha; đất rừng phòng hộ 9.181ha; đất rừng sản xuất 17.514ha. Hiện nay, cơ bản diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất đã được giao cho hộ dân quản lý; công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện đúng quy định. Toàn huyện bình quân mỗi năm trồng mới được trên 1.000ha rừng tập trung, nâng độ che phủ rừng từ 48,4% (2011) lên 58,51% (năm 2017). Những năm qua, thông qua sự đầu tư của Nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng cho người dân trên địa bàn huyện, nhiều hộ đã có thu nhập khá từ kinh tế đồi rừng. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã khai thác được trên 141.128 m3 gỗ tròn các loại; 7.056 ste củi và trên 4.000 tấn vầu, nứa… Giá trị kinh tế thu về khoảng 200 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 104 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tại buổi giám sát, huyện Định Hóa đã nêu một số kiến nghị, đề xuất để huyện thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới, cụ thể như: Đề nghị UBND tỉnh sớm có Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn; có ý kiến chỉ đạo để huyện tiến hành rà soát lại các xóm, bản nằm trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và có cơ chế hỗ trợ đặc thù giúp người dân tại các các khu vực này có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản; đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để huyện xây dựng Đề án phát triển cây quế trên địa bàn huyện…

Kết luận buổi làm việc, đại diện Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của huyện Định Hóa trong thời gian qua. Đối với những ý kiến, kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát đề nghị huyện có báo cáo cụ thể để Đoàn làm căn cứ gửi UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét, giải quyết.

Nguyên Ngọc