Giám sát kết quả dạy nghề

Ngày 15-8, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên về việc giám sát kết quả dạy nghề giai đoạn 2015-2017.

Trong giai đọan 2015-2017, Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên duy trì 158 lớp dạy nghề cho trên 5.500 học viên. Các học viên được học song song lý thuyết và đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất. Nhà trường đã tổ chức tư vấn về nghề nghiệp cho 100% học viên sau tốt nghiệp, kết quả, hệ trung cấp có trên 80% học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, hệ sơ cấp và thường xuyên có khoảng 90% người lao động có việc làm sau tốt nghiệp. Tuy vậy, công tác đào tạo nghề ở Trường còn có một số khó khăn về việc tuyển sinh trên quy mô lớn, thiếu các dây chuyền, thiết bị ứng dụng hiện đại phục vụ nhu cầu học nghề; số doanh nghiệp gắn kết với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động còn hạn chế…

Tại buổi làm việc, phía Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên cũng đã giải đáp những ý kiến của Đoàn giám sát liên quan đến: chỉ tiêu đào tọa còn ít cho với quy mô Nhà trường và nhân lực; việc đánh giá quả sau đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho học viên; trang thiết bị thực hành nghề… Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát đã ghi nhận những kiến nghị của Nhà trường về: thực hiện phân luồng học sinh THCS và THPT; quy hoạch lại Nhà trường theo phướng án sáp nhập đã đề ra; tăng mức kinh phí đào tạo nghề… để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Khánh Huyền