Giảm gần 100 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 9/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối. Theo kế hoạch, toàn tỉnh thực hiện lộ trình đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% các đơn vị sự nghiệp công lập (tương ứng với 87 đơn vị).

Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã giảm thêm 3 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể là: Sáp nhập Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn 1 và Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn 2 để thành lập Trạm Y tế Hùng Sơn, trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đại Từ; sáp nhập Trường Tiểu học Đức Lương và Trường THCS Đức Lương thành Trường Tiểu học và THCS Đức Lương (Đại Từ); sáp nhập Trung tâm Dạy nghề thanh niên và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi và giáo dục nghề nghiệp, trực thuộc Tỉnh đoàn.

Tính đến cuối tháng 6 năm nay, toàn tỉnh đã giảm được 99 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 12 đầu mối so với kế hoạch; cùng với đó đã chuyển 21 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, đạt trên 24% so với kế hoạch.

N.H