Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,2%/năm

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,2%/năm Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại Công ty CP Chè Hà Thái (La Bằng, Đại Từ).

Ngày 10-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Hoàng Văn Thắng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (Nghị quyết số 26-NQ/TW), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương....

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh ta đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2008-2017 tăng 6,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người dân cư khu vực nông thôn đạt 26,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 lần so với  năm 2008; sản lượng lương thực có hạt tăng trên 50 nghìn tấn so với năm 2008; toàn tỉnh đã có 68 xã (chiếm 47,55%) đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, tập trung xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm vùng trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế để gắn phát triển lĩnh vực nông nghiệp với du lịch sinh thái; phát triển nghề chế biến gỗ, chăn nuôi gia súc, gia cầm; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Cùng với đó, quan tâm đào tạo lực lượng lao động có kỹ thuật và chú trọng phân bổ nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế vùng nguyên liệu sản xuất của Công ty CP Chè Hà Thái tại xã La Bằng (Đại Từ).

Lương Hạnh