Đơn khiếu nại dự án Thái Hưng Eco City là không có cơ sở

Đơn khiếu nại dự án Thái Hưng Eco City là không có cơ sở

LTS: Sau khi nhận được Văn bản số 526/VPCP-V.I, ngày 18-01-2019 của Văn phòng Chính phủ (do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Duy Hưng ký) truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc yêu cầu UBND tỉnh kiểm tra, giải quyết đơn của bà Vũ Thị Kiều Oanh (tổ 14, phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên) phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến Nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng và việc xây dựng Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng - Thái Hưng Eco City (nay là Crown Villas)… Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 17/BC-UBND do Phó Chủ tịch Đoàn Văn Tuấn ký, gửi Thủ tướng Chính phủ, Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh. Báo Thái Nguyên thông tin cùng bạn đọc.

Nội dung phản ánh, kiến nghị

Trong đơn thư phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh gửi đi các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đều thể hiện các nội dung như: Khiếu nại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng (GSS), cho Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (gọi tắt là Công ty Thái Hưng) thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy Luyện cán thép và sân thể thao tại phường Gia Sàng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bà. Lý do bà khiếu nại: Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh căn cứ vào các nội dung, văn bản không đúng quy định pháp luật, cụ thể: Các sai phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản của GSS đã được Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận tại Văn bản số 28/KL-TTR ngày 30/7/2018: “Hoạt động bán đấu giá tài sản không khách quan, minh bạch, cụ thể là đưa vào quy chế bán đấu giá những điều kiện bắt buộc trái pháp luật với người tham gia đấu giá”. Từ đó, bà Oanh đề nghị hủy kết quả bán đấu giá.

Ngoài ra, bà Oanh còn cho rằng Văn bản số 180/CV-GSS do ông Bùi Long Xuyên, Tổng Giám đốc GSS ký gửi UBND tỉnh trả lại đất, ban hành không đúng quy định vì không thông qua ý kiến trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Bà Oanh cũng đề nghị UBND tỉnh dừng ngay việc thực hiện Dự án do Công ty Thái Hưng làm chủ đầu tư để giải quyết khiếu nại của bà vì cho rằng có sự cấu kết, trục lợi giữa ông Bùi Long Xuyên và Công ty Thái Hưng…

Đề nghị của bà Oanh là không có cơ sở

Sau khi tra soát các sự kiện xảy ra tại GSS từ năm 2008 đến nay, đặc biệt là kết quả kiểm tra các nội dung khiếu nại, đề nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh, Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ: Công ty Thái Hưng trúng đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê của GSS đã bị Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) T.P Thái Nguyên cưỡng chế kê biên để đảm bảo thi hành án. Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 28/KL-TTR ngày 30/7/2018 về việc xác minh nội dung tố cáo của bà Vũ Thị Kiều Oanh đối với việc tổ chức thi hành án và bán đấu giá tài sản, liên quan đến việc tổ chức thi hành Quyết định số 07/2014/QĐST-KDTM ngày 08/01/2014 của Tòa án Nhân dân T.P Thái Nguyên.

Trong đó, Thanh tra Bộ Tư pháp đã kết luận trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản bị kê biên có nhiều vi phạm, thiếu sót nhưng “Trong quá trình thanh tra chưa phát hiện được sự thông đồng, dìm giá của người mua đấu giá với Trung tâm và những vi phạm nói trên chưa đủ căn cứ để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là hủy kết quả bán đấu giá theo Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ". Hơn nữa theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, bà Vũ Thị Kiều Oanh không phải là người có tài sản bán đấu giá nên không có quyền khiếu nại, đề nghị hủy kết quả bán đấu giá tài sản.

Đối với nội dung khiếu nại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh… Báo cáo của UBND tỉnh khẳng định: Quyết định này thực hiện các quy định pháp luật về bán tài sản gắn liền với đất thuê, không căn cứ vào Hợp đồng bán đấu giá tài sản. Theo đó, quy định tại Khoản 5, Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nêu rõ trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà bán tài sản gắn liền với đất thuê, không quy định phải có văn bản trả đất, cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được tiếp tục thuê đất và thông báo về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất với người bán, người góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. Do vậy, Văn bản số 180/CV-GSS do ông Bùi Long Xuyên ký gửi UBND tỉnh trả lại đất, không làm ảnh hưởng đến nội dung của Quyết định thu hồi đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.

Việc bà Oanh đề nghị UBND tỉnh dừng ngay việc thực hiện Dự án để giải quyết khiếu nại của bà UBND tỉnh tiếp tục khẳng định: Dự án thực hiện theo các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng … Hiện nay, Dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đang thực hiện giai đoạn đầu tư theo tiến độ dự án. Cụ thể, báo cáo nêu rõ: “Dự án Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City do Công ty Thái Hưng đề xuất thực hiện được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh tại tờ trình số 2719/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2017; Dự án đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc chấp thuận đầu tư tại văn bản số 1228/BXD-PTĐT ngày 25/5/2018; theo Điều chỉnh quy hoạch chung T.P Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016, khu đất thực hiện Dự án của Công ty Thái Hưng được quy hoạch là đất hỗn hợp (xây dựng công trình dịch vụ thương mại, văn phòng, nhà ở). Do đó, đồ án Quy hoạch chi tiết dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 phù hợp với quy hoạch chung T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng phê duyệt”.

Phối cảnh Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

Báo cáo cũng nhấn mạnh: Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của T.P Thái Nguyên; kế hoạch sử dụng đất hằng năm của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 03/04/2018. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND là đúng với quy định tại Điều 52, Luật Đất đai 2013; Điểm 30, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Như vậy, bà Vũ Thị Kiều Oanh đề nghị hủy kết quả bán đấu giá, dừng việc thực hiện Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng do Công ty Thái Hưng làm chủ đầu tư và khiếu nại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của GSS cho Công ty Thái Hưng thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy Luyện cán thép và sân thể thao tại phường Gia Sàng, T.P Thái Nguyên, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Bà là không có cơ sở…!

Có thể nói, Văn bản số 17/BC-UBND của UBND tỉnh về việc “Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh” gửi Thủ tướng Chính phủ đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đô thị nói chung và Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng đã được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng. Hiện một số thông tin lan truyền trên mạng không đúng bản chất sự việc gây dư luận xấu, mang tính kích động cần được các cơ quan quản lý xem xét, chấn chỉnh.

P.V