Đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 6-4, xã Quang Sơn, Đồng Hỷ đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình muc tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, xã Quang Sơn đã đổi thay rõ rệt. Trong 7 năm, xã đã huy động được gần 70 tỷ đồng từ các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Qua đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông; điện; trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,4 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,67% (giảm 8,43% so với năm 2011); an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Đến hết năm 2017, xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh trao Quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
 
Nhân dịp này, 8 tập thể và 7 cá nhân đã được UBND huyện, xã Quang Sơn khen thưởng vì có thành tích trong quá trình xây dựng NTM.
Thu Hà