Định Hóa: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Định Hóa đã ra tiếp nhận 352 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, UBND huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 227 trường hợp (chiếm 64,4%); 48 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định; 77 hồ sơ không đủ điều kiện phải trả lại.

Ngoài ra, huyện đã tiếp nhận 987 hồ sơ đề nghị chuyển quyền sử dụng đất, cơ quan chuyên môn đã tiến hành thẩm định, tham mưu cho UBND huyện giải quyết được 704 hồ sơ (chiếm 71,3%); đang giải quyết 230 hồ sơ; 53 hồ sơ không đủ điều kiện phải trả lại. Trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp đất đai, UBND huyện đã tiếp nhận 23 vụ việc. Trong đó đã giải quyết dứt điểm 18 vụ việc, còn 5 vụ việc đang tiếp tục giải quyết; các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện, lập biên bản xử lý 8 trường hợp vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn…

Trong những tháng cuối năm 2019, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, xây dựng giá đất để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải tại khu vực xử lý chất thải rắn thị trấn Chợ Chu, lò đốt rác xã Phú Đình và lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Bình Yên; tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt theo quy mô hộ gia đình…

Nguyên Ngọc