Điều tra về thực trạng kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số: Thực hiện đạt 30% kế

Điều tra về thực trạng kinh tế-xã hội các dân tộc thiểu số: Thực hiện đạt 30% kế Cán bộ xã đến các khu dân cư xã Cao Ngạn (T.P Thái Nguyên) xác nhận thông tin và thiết lập cuộc hẹn để tiến hành thu thập thông tin.

Theo báo cáo tiến độ của Cục Thống kê tỉnh, đến hết ngày 8-10, toàn tỉnh đã hoàn thành công việc điều tra được trên 5.600 hộ trong diện đồng bào dân tộc thiểu số, bằng gần 30% kế hoạch.

Các địa phương hoàn thành đạt cao là: Huyện Phú Bình, Đại Từ (đạt gần 40% kế hoạch). Một số vùng và đối tượng trong diện điều tra gặp khó khăn do địa bàn dân cư phân tán, giao thông khó khăn và chủ hộ đi làm xa nhà, hoặc đang thời điểm vụ thu hoạch lúa mùa. Đến nay, toàn bộ các địa bàn đã hoàn thành danh sách lâp bảng kê với 20.096 hộ trong diện điều tra và gửi đến khu dân cư, trong đó khu vực thành thị có 3.108 hộ, khu vực nông thôn là 16.988 hộ. 

Theo kế hoạch và báo cáo tiến độ của các địa phương, dự kiến đến 15-10, công tác điều tra sẽ hoàn thành trên 70% kế hoạch. Bước đầu các điều tra viên đã thiết lập được kế hoạch chi tiết để ấn định thời gian đến từ hộ tiến hành thu thập thông tin. Đây cũng là bước xác nhận công việc nhằm bảo đảm tính chính xác, bảo mật các thông tin, dữ liệu cá nhân cho hoạt động điều tra được tiến hành đúng quy định.

Trinh An