Để tạo ấn tượng tốt đối với các nhà đầu tư

Để tạo ấn tượng tốt đối với các nhà đầu tư

Sáng 11-4, Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần giúp việc Ban Chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018 đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ đến từng thành viên và dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thành viên được mời tham gia Tiểu ban.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Trưởng Tiểu ban quán triệt những nội dung công việc của Tiểu ban tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 tới, các thành viên dự họp đã tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, các ý kiến đã đề xuất bổ sung thêm 3 thành viên là đại diện lãnh đạo một số sở, đơn vị có liên quan; phối hợp thống nhất với các tiểu ban về một số nội dung, phần việc. Việc đón tiếp, sắp xếp chỗ ăn, nghỉ; nơi tổ chức Hội nghị; địa điểm tham quan; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm… cần chi tiết cụ thể đối với từng thành viên cũng như các sở, ngành chức năng.

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Đoàn Văn Tuấn  nhấn mạnh: Các thành viên Tiểu ban cần xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; phối hợp nhịp nhàng trong việc tham gia tiếp đón các nhà đầu tư tham dự Hội nghị chu đáo, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đẹp để góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh… Đồng chí đồng ý bổ sung thêm một số thành viên vào Tiểu ban và đã phân công cụ thể vai trò tổ trưởng, tổ phó đối với từng mảng công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, các thành viên cần kịp thời báo cáo để được giải quyết.

Thu Hằng