Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

Đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II

Ngày 21-3, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (ảnh) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh…

Trong quý I, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các cơ quan Khối Đảng tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai kịp thời nhiệm vụ chính trị, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các các chức danh lãnh đạo theo yêu cầu, hướng dẫn; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tổ chức chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Chuyên đề năm 2019 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức thực hiện “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”…

Nhờ đó, toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định trong các lĩnh vực: Công nghiệp phát triển ổn định, một số địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao, như: Thị xã Phổ Yên đạt 1.302 tỷ đồng (tăng 14,7%), thành phố Sông Công đạt 1.720 tỷ đồng (tăng 12,3%), huyện Phú Bình đạt 4.349 tỷ đồng (tăng 7,7%)... Các địa phương đã hoàn thành thu hoạch cây trồng vụ đông và gieo cấy vụ xuân đảm bảo khung thời vụ; công tác trồng chè và trồng rừng được triển khai theo đúng kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, đến nay, toàn tỉnh có 88/100 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 88% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra)…

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý II, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan Khối Đảng tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí cũng đã nhấn mạnh trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm những tồn đọng, tích cực thực hiện những giải pháp phù hợp để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, chuẩn bị tốt điều kiện, nhân lực cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Ngọc Thảo