Đề án của ý Đảng, lòng dân

Thiên nhiên đã ban tặng cho T.P Thái Nguyên dòng sông Cầu thơ mộng, giàu tiềm năng, vào đầu thế kỷ XX. Thị xã Thái Nguyên được hình thành bên bờ sông Cầu và phát triển hùng mạnh từ đó đến nay. Tuy nhiên, do chỉ phát triển về một phía của dòng sông nên phía Đông - bên kia dòng sông cho đến nay vẫn là vùng sản xuất nông nghiệp thuần túy, chậm phát triển, chưa xứng đáng với tiềm năng của mình...

 

Kim Ngân - Trường Sơn