Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các diễn đàn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các diễn đàn

Đó là một trong những yêu cầu được đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Ban chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 tại Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ trong thời gian vừa qua với các thành viên Tiểu ban, diễn ra chiều 11-5.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác tuyên truyền của các đơn vị có liên quan, cũng như những đề xuất, kiến nghị của các thành viên Tiểu ban, đồng chí Nhữ Văn Tâm đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực, vào cuộc đầy trách nhiệm của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh kịp thời thông tin về Hội nghị tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 4 của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, các cơ quan chuyên môn, các thành viên Tiểu ban tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo thông tin, tuyền truyền về các hoạt động, nội dung có liên quan đến Hội nghị. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương tạo điều kiện để tỉnh được giới thiệu về nội dung này tại Hội nghị giao ban Báo chí tháng 6, cùng với đó là triển khai nội dung này tại Hội nghị báo cáo viên 31 tỉnh, thành phía Bắc được tổ chức tại Thái Nguyên vào đầu tháng 6 tới; giao cho Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu cho Trưởng Tiểu ban và tỉnh tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo, đài Trung ương để giúp tỉnh có kế hoạch tuyên truyền về nội dung này và chuẩn bị cho việc tổ chức họp báo trước khi Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh chính thức được diễn ra vào cuối tháng 6.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm cũng yêu cầu, ngay sau khi các nội dung có liên quan đến Hội nghị được hoàn chỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa các nội dung tuyên truyền về Hội nghị để góp phần tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong các tầng lớp nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thu Hằng