Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên lần thứ III

Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên lần thứ III Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Ngày 12-2, tại Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2012-2017) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Theo đó, hiện nay Hiệp hội đã có 46 hội viên, trong đó có 12 hội viên kinh doanh vận tải tuyến cố định, 11 hội viên kinh doanh taxi và xe buýt, 16 hội viên kinh vận tải hàng hóa, 11 hội viên là các đơn vị đào tạo có liên quan đến ngành vận tải ô tô và phân công phụ trách. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực phối hợp, tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề vận tải ô tô và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến hội viên các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản có liên quan đến hoạt động kinh doanh của hội viên. Đồng thời, tham gia góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải hành khách tuyến cố định, quy hoạch taxi và mang lưới xe buýt toàn tỉnh; đóng góp ý kiến với UBND tỉnh về vấn đề vị trí trạm thu phí BOT nhằm đảm bảo hài hòa giữ lợi ích của nhà đầu tư và doanh nghiệp vận tải; Hiệp hội luôn lắng nghe ý kiến của hội viên về các vần đề phát sinh trong kinh doanh để có ý kiến đến các cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp nghiên cứu, bổ sung các chế tài quản lý phù hợp thực tế...

Đại hội đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới như: Tích cực hơn nữa trong việc là cầu nối tháo gỡ những vướng mắc giữa lợi ích của hội viên và việc chấp hành các quy định của Nhà nước về vận tải; rà soát danh sách hội viên kiện toàn về mặt số lượng và chất lượng, xây dựng môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh, công bằng; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền và đề nghị các hội viên thành lập bộ phận theo dõi an toàn giao thông tại doanh nghiệp...

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đồng chí Nguyễn Tiến Vinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Hiệp hội.

Minh Hoàng