Cung cấp thông tin lưu trữ nhanh, chính xác

Cung cấp thông tin lưu trữ nhanh, chính xác Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tra cứu thông tin về tình hình sản xuất giai đoạn trước năm 1997.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Sở Nội vụ) được giao tiếp nhận, quản lý, lưu trữ thông tin của tỉnh qua các thời kỳ và thông tin liên quan đến tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn thành lập tỉnh Bắc Thái). Hiện hàng triệu thông tin, tài liệu của tỉnh đang được quản lý an toàn và khai thác hiệu quả để phục vụ nhu cầu tra cứu, trích dẫn, sao chép thông tin về các lĩnh vực của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bình quân mỗi năm, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ hàng nghìn lượt người đến tra cứu thông tin; cấp bản sao văn bản, chứng thực văn bản. Riêng năm 2019 và quý I-2020, Trung tâm đã phục vụ các tổ chức, cá nhân đến đọc tài liệu, cấp bản sao 265 văn bản, chứng thực 1.186 văn bản; tiếp nhận 06 con dấu của các phường, xã trong tỉnh hết hiệu lực sau khi sáp nhập…

Để phục vụ tốt nhu cầu tra cứu thông tin của các, tổ chức, cá nhân, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đang từng bước thực hiện số hóa kho thông tin dữ liệu và phổ cập những thông tin không thuộc diện bí mật Nhà nước để người dân có thể tra cứu trực tiếp trên mạng công nghệ thông tin…

Dương Văn