Cung cấp dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cung cấp dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia Công nhân ngành Điện kiểm tra máy biến áp T3 Trạm biến áp 110 kV Phú Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG), thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã triển khai các nhiệm vụ cần thiết đến toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị.

Cùng với đó, Công ty đã báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn về việc ngành Điện cung cấp các dịch vụ điện qua Cổng DVCQG để khách hàng đăng ký, trải nghiệm dịch vụ. Về phía các CBCNV trong Công ty tích cực tuyên truyền, phổ biến đến khách hàng sử dụng điện về việc cung cấp dịch vụ điện cũng như các dịch vụ công khác của các bộ, ngành, địa phương đã cung cấp trên Cổng DVCQG. Kể từ ngày 24/12/2019, khách hàng chỉ cần truy cập địa chỉ “https://dichvucong.gov.vn” để đăng ký thực hiện 12 dịch vụ điện, gồm: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; thanh toán tiền điện; thay đổi công suất sử dụng điện, thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi thông tin đã đăng ký; thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; gia hạn hợp đồng mua bán điện và chấm dứt hợp đồng mua bán điện.

Với các dịch vụ điện này, khi thực hiện giao dịch qua Cổng DVCQG, mọi hồ sơ, thủ tục của khách hàng sẽ được đơn giản hóa và thuận tiện, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các giao dịch. Điều này cũng thể hiện rõ sự nỗ lực, quyết tâm của ngành Điện trong việc tiếp tục hoàn thiện quá trình cung cấp dịch vụ điện theo định hướng “số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng để điện tử hóa các giao dịch với khách hàng”.

Nam Hà