Chú trọng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Chú trọng công tác tuyên giáo trong tình hình mới Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Ngày 2-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; tổng kết, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện gắn với hoạt động nắm bắt điều tra dư luận xã hội. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Công tác triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ngày càng được nâng cao chất lượng. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch. Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì nề nếp, chú trọng việc gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn…

Tổng kết Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn giai đoạn 2016-2020, theo đánh giá của Ban Tổ chức: Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hàng ngàn bài báo, tác phẩm văn học, nghệ thuật, hoạt động triển lãm, tuyên truyền, quảng bá hưởng ứng, tham gia Giải thưởng cấp cơ sở và cấp tỉnh. Hầu hết các tác phẩm đều bám sát chủ đề, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật đã làm nổi bật hình ảnh, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tình cảm sâu nặng Bác dành cho đồng bào các dân tộc Thái Nguyên; gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người… Từ đó đã tạo ra sức lay động, lan tỏa sâu sắc trong tâm tư, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa đã biểu dương thành tích ngành Tuyên giáo tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời lưu ý công tác tuyên giáo trong thời gian tới cần đổi mới cách thức triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết sao cho hiệu quả; xây dựng các chương trình hành động gắn với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị; chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, vừa phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới... Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 5 năm qua, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn tỉnh; tạo sức lan tỏa trong xã hội và cần được phát huy trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, 22 tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đã được trao giải. Trong đó có 2 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 6 giải Khuyến khích.

Kim Ngân - Mạnh Hùng