Chủ động bố trí đủ diện tích gieo trồng cây vụ đông

Theo dự báo, sản xuất vụ đông năm nay có thể gặp nhiều khó khăn như mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng về đầu vụ và hạn, rét về cuối vụ sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kế hoạch gieo trồng.

Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp - PTNT khuyến cáo các địa phương trong tỉnh rà soát diện tích lúa mùa sớm có điều kiện gieo trồng cây vụ đông, chỉ đạo tháo rút nước sớm, khẩn trương thu hoạch lúa, thu hoạch đến đâu làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó.

Về khung thời vụ, đối với cây ngô, trà sớm, trà trung gieo trồng trước ngày 30-9, trên các chân đất chuyên màu, đất bãi ven sông, đất đồi bãi, đất lúa chuyển đổi đất màu, đất 2 lúa (mùa sớm). Đối với trà muộn, gieo trồng trước ngày 5/10, áp dụng biện pháp làm ngô bầu để tranh thủ thời gian xuống giống trên đất 2 lúa (mùa trung). Đối với ngô nếp, ngô đường, ngô rau, thời gian sinh trưởng ngắn, sử dụng bắp tươi là chính nên thời vụ gieo trồng có thể muộn hơn đến ngày 15, 20/10 để tận dụng tối đa diện tích và thời vụ để gieo trồng. Riêng với cây rau các loại, bà con nên trồng rải vụ để tránh thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh tế.

Được biết, vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 11.100ha cây màu (giảm hơn 2.800ha so với cùng kỳ năm trước), trong đó, ngô là 4.600 ha, năng suất 42,4 tạ/ha, sản lượng 19.500 tấn; rau các loại 6.500ha, năng suất 160 tạ/ha, sản lượng 104.000 tấn. Các giống ngô được tỉnh khuyến cáo bà con gieo trồng trong vụ đông gồm: HN88, NK4300, LVN 092, LVN4, LVN99, CP333,CP 999, B265, CP111...

 

Lương Hạnh