Bình Thuận đón Băng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bình Thuận đón Băng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Đại diện xã Bình Thuận nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngày 20-1, UBND xã Bình Thuận (Đại Từ) đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo mọi nguồn lực để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã là trên 48 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, ngân sách và sự đóng góp của nhân dân. Đến nay, hệ thống giao thông, thủy lợi của xã đã được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Cụ thể, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,67%; 100% các hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; đường trục xã, liên xã được bê tông hóa 100%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91,8%; trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát…

Nhân dịp này, xã Bình Thuận đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2020.

Thu Huyền