Bàn giải pháp thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm

Bàn giải pháp thực hiện mục tiêu 6 tháng cuối năm Các đại biểu HĐND huyện Võ Nhai biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp thứ 10.

Ngày 2-7, HĐND huyện Võ Nhai đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện ước đạt 585 tỷ đồng, tương đương 45,8% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 320 tỷ đồng, tương đương 48,2% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 28 tỷ đồng, tương đương 57% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 24 nghìn tấn, tương đương 47,09% kế hoạch; diện tích trồng rừng tập trung đạt 315ha, tương đương 63% kế hoạch…

Các đại biểu đã thảo luận một số giải pháp thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm như: Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn huyện tăng 6% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách đạt trên 21 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 27 nghìn tấn; diện tích trồng rừng tập trung đạt 185 ha; xây dựng xã Bình Long đạt chuẩn nông thôn mới…

Kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với 1 đồng chí do chuyển công tác. Các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua một số nội dung như: Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo, tờ trình bổ sung, điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Hoàng Hưng