Bàn giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn vay ODA

Sáng 13-9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài”. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài những năm qua và năm 2019 rất chậm. Tính đến nay, các bộ ngành và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các đơn vị sử dụng và nhập hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) 32.718 tỉ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển, bằng 80% kế hoạch vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, bằng 54,5% kế hoạch vốn được Quốc hội phê duyệt. Trong đó có 8 địa phương có tỉ lệ nhập TABMIS thấp hơn 10%, cá biệt có 2 địa phương chưa nhập TABMIS.

Tính đến cuối tháng 8, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước là 164.286 tỷ đồng, đạt 37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao, đạt 41,39% kế hoạch so với Thủ tướng Chính phủ giao; đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài ước đạt 6.480 tỷ đồng, đạt 10,7% kế hoạch vốn Quốc hội giao, bằng 15,6% so với kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch - Đầu tư giao… Cá biệt có một số địa phương tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA bằng 0%.

Đối với Thái Nguyên, tổng kế hoạch vốn ODA năm 2019 tỉnh được giao là 288 tỷ đồng cho 10 dự án đang triển khai trên địa bàn. Đến nay, số vốn được giải ngân đạt 30% kế hoạch. Còn 6/10 dự án chưa được giải ngân do chủ đầu tư chưa nhận được nhận được nguồn vốn hoặc dự án vẫn đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu…

Kết luận Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, các bộ, ngành địa phương cần quan tâm làm tốt các thủ tục liên đến việc thực hiện dự án như thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng… Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các nhóm biện pháp đối với những vướng mắc hiện nay. Trên cơ sở đó, các bộ chủ quản, cơ quan tài chính các cấp hoàn thành việc giao, nhập và phê duyệt trên TABMIS để các dự án có cơ sở giải ngân hết kế hoạch vốn trong thời gian còn lại năm 2019…

Thu Hằng