Áp dụng triệt để CNTT vào cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Áp dụng triệt để CNTT vào cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Ảnh: Minh họa.

Từ ngày 1-3, các bước của cuộc tổng Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh năm 2021 bắt đầu được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh, đến nay, công tác Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính trên địa bàn đang được triển khai khẩn trương, đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, việc thành lập BCĐ, Tổ Thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã đã được thực hiện xong. Trong đó, BCĐ cấp tỉnh gồm 17 thành viên; tất cả 9 đơn vị cấp huyện đều thành lập BCĐ và Tổ thường trực cấp huyện; số lượng thành viên BCĐ cấp huyện là 107 người, Tổ thường trực cấp huyện là 118 người. Đối với tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều có BCĐ Tổng điều tra, với số lượng cán bộ tham gia là 768 người. Đối tượng thực hiện điều tra trên địa bàn tỉnh lần này bao gồm: các doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp, thủy sản; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Theo kết quả rà soát, tổng số doanh nghiệp, HTX phải thực hiện điều tra là khoảng 4.494 đơn vị; đơn vị sự nghiệp và hiệp hội khoảng 1.018 đơn vị. So với trước đây, lần tổng điều tra này có một số điểm mới đó là: tách riêng nội dung tổng điều tra các đơn vị hành chính (do Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện); áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các khâu thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả điều tra (trước đây chỉ áp dụng trong công đoạn xử lý kết quả). Thời điểm điều tra các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội tiến hành từ ngày 1/3/2021; từ ngày 1/7/2021 sẽ điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp thực hiện trong 3 tháng; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trong02 tháng; các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo tín ngưỡng được thực hiện trong vòng 1 tháng.

Thế Hà