Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh:
62,5% số đơn vị xác định được lợi nhuận

62,5% số đơn vị xác định được lợi nhuận Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Sáng ngày 11-10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (DN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2018; thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Dự Hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh.

9 tháng năm 2018, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, DN trong Khối đã đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, từ đó tạo được sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. 62/64 đơn vị trong Khối duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định và có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 62,5% số đơn vị xác định được lợi nhuận, với tổng lợi nhuận đạt trên 996 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Việc làm và đời sống vật chất của người lao động được quan tâm, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7,4 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm, đã triển khai nghiêm túc việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và người lao động…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối DN đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đến các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư, phó bí thư, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ.

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối DN đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra cho 1 đồng chí; khen thưởng cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và 12 doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo tốt có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2018.

Thúy Hằng