170 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Ngày 12-1, Hội Nông dân xã Hoà Bình (Đồng Hỷ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2108-2023. Đây là đơn vị được huyện Đồng Hỷ lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

Hội  Nông dân xã Hoà Bình có 7 chi hội cơ sở với 504 hội viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hội đã xây dựng được 170 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; mở 50 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2 nghìn lượt hội viên; quản lý tốt 5 tổ vay vốn; 90% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh ... Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội phấn đấu hàng năm có trên 90% chi Hội đạt khá và vững mạnh; kết nạp mới 50 hội viên; 90% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa các cấp... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nông dân xã khóa X gồm 13 đồng chí và bầu 6 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau đại hội điểm, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức đại hội trong Quý 1/2018. Hội Nông dân huyện hiện có trên 12,4 nghìn hội viên, 15 cơ sở Hội, với 198 chi hội.

Thu Hà