Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận Điểm cầu Thái Nguyên.

Sáng 13-3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 với 63 điểm cầu. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của Trung ương MTTQ Việt Nam: Năm 2018, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành khá toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác. Đến nay, trên cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội; cấp huyện có 19/712  đơn vị tổ chức đại hội điểm.

Năm 2019, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân… Đặc biệt trú trọng nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ các cấp, coi đây là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu. Phấn đấu cấp xã đại hội xong trong quý I; cấp huyện đại hội xong trong tháng 5; cấp tỉnh đại hội xong trong tháng 7.

Với MTTQ tỉnh Thái Nguyên, năm 2019 cũng đã đề ra được nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Về tổ chức đại hội các cấp, MTTQ tỉnh luôn bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ đạo cho MTTQ các cấp tổ chức Đại hội đúng tiến độ. Hiện toàn tỉnh đã có 120/180 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội. Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, chuẩn bị cho đại hội tiếp tục được triển khai.

Phạm Ngọc Chuẩn