Khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia

Chiều 12-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng các vị khách quốc tế. Tại điểm cầu Thái Nguyên, tham dự có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Ngay sau đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia và tiến hành thử nghiệm thuận lợi. Đến nay, 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Thái Nguyên) đã hoàn thành việc kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo đánh giá sơ bộ, phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông thông suốt, các văn bản điện tử gửi, nhận nhanh chóng, an toàn (tính trong 1 tháng đầu năm nay có trên 8.300 văn bản gửi và gần 19.300 văn bản nhận điện tử). Từ việc ứng dụng Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia, ước tính mỗi năm Nhà nước sẽ tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện các vị khách quốc tế đã thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và các cán bộ liên quan đã thực hiện quy trình ký, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi văn bản điện tử tới các đơn vị, bộ, ngành, địa phương. Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, UBND tỉnh Thái Nguyên đã nhận được Quyết định nêu trên và giao cho các ngành, cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định. Cùng với đó, huy động và sử dụng có hiệu quả nhiều nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ; triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông việc gửi, nhận văn bản điện tử; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia nói riêng, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước nói chung...

Linh Lan