Hội nghị trực tuyến về công tác nội vụ

Ngày 16-7, tại T.P Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì đầu cầu tại Hà Nội. Đầu cầu tại Thái Nguyên do đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện các mặt công quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, các mặt công tác trên của ngành Nội vụ đều đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Trong đó, có một số nhiệm vụ được ngành Nội vụ tham mưu với Chính phủ triển khai có hiệu quả tích cực, như: cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chính sách tiền lương... Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại của Ngành trong 6 tháng đầu năm cần phải tập trung giải quyết dứt điểm trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, đại diện một số tỉnh, thành phố,như: Hà Nội, Bắc Ninh,Thanh Hóa, T.P Hồ Chí Minh, Cần Thơ…đều đánh giá cao kết quả của ngành Nội vụ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đại diện các địa phương cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế. Nhất là đối với việc sắp xếp các đơn vị cấp xã, cấp huyện không đủ cả hai tiêu chí về dân số và diện tích… Đại diện Bộ Nội vụ đã giải đáp một số nội dung chuyên môn còn vương mắc thuộc lĩnh vực quản lý.

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan bám sát kế hoạch của Ngành đã ban hành từ đầu năm; có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, triển khai có hiệu quả 7 thông tư Bộ đã ban hành trong 6 tháng đầu năm. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, nghị định, quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 6 tháng cuối năm 2019.

Văn Hiến