Diện tích canh tác ngô công nghệ sinh học ở Việt Nam khoảng 92.000ha

Diện tích canh tác ngô công nghệ sinh học ở Việt Nam khoảng 92.000ha Quang cảnh hội thảo.

Chiều 7-4, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng (VSTA), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổ chức quốc tế về tiếp thu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA) đồng tổ chức hội thảo “Đóng góp của cây trồng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức với mục đích cập nhật và trao đổi thông tin về ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp trên toàn cầu cũng như đánh giá, xem xét tác động lĩnh vực này tại Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Trần Xuân Định, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, cho biết: Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, lĩnh vực nông nghiệp đã có sự bứt phá của khoa học, đặc biệt là công nghệ sinh học với những phát minh của công nghệ di truyền, công nghệ gen, công nghệ vi sinh… Nhiều giống cây trồng được tạo ra bằng công nghệ sinh học giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Ước tính, khoảng 1,95 tỷ người trên thế giới được hưởng lợi từ công nghệ sinh học.

Tại Việt Nam, cây trồng công nghệ sinh học đã được chính thức cấp phép canh tác thương mại từ giai đoạn 2014-2015 trên cây ngô, giúp tiếp tục nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất, gia tăng giá trị. Đến nay, tổng diện tích canh tác ngô công nghệ sinh học ở Việt Nam khoảng 92.000ha, chiếm khoảng 10% tổng diện tích trồng ngô cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Sau hội thảo này, Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng và Tổ chức quốc tế về tiếp thu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp tiếp tục thảo luận và phối hợp xây dựng các hoạt động tiếp theo nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nông dân về tiềm năng, lợi ích cây trồng công nghệ sinh học cũng như giải quyết khó khăn trong nghiên cứu ứng dụng cây trồng công nghệ sinh học vào thực tiễn tại địa phương.


Theo HNMO