Đẩy mạnh hơn nữa việc khen thưởng công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động

Đẩy mạnh hơn nữa việc khen thưởng công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều hành tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được tăng cường. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới hoạt động và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua trọng tâm trên phạm vi toàn quốc với những chủ đề cụ thể, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, công tác khen thưởng được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Đồng thời, quan tâm hơn tới công tác khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp (trên 21%).

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.463 trường hợp; trong đó, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động trên 21%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt trong công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị, công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung nghiên cứu để tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong toàn hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu năm 2019…

Các bộ, ngành địa phương cần tập trung đánh giá về hình thức thực hiện luật thi đua khen thưởng, làm rõ những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các nội dụng cần sửa đổi bổ sung, tập trung xây dựng các quy định khen thưởng cho phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước; tạo động lực thi đua khen thưởng ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc khen thưởng công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động.

Minh Hiếu