Tìm thơ

Về cùng bãi mía nương dâu
Tìm trong bùn đất sắc màu quê hương.

Về cùng đụn rạ cây rơm
Tìm trong ải mục mùi thơm thật thà.

Tìm trong dưa muối tương cà
Những lời mẹ hát ru ta thuở nào.

Tìm trong bóng nước cầu ao
Nét chìm kinh sử, nét trào dân gian.

Tìm trong ngõ dọc đường ngang
Bụi tre Thánh Gióng, tiếng đàn Thạch Sanh.

Hết thời chuộng lạ tham thanh
Ta về lật đất quê mình tìm thơ.

 

Hoàng Bình Trọng