Thắp nến tri ân

Tôi đến nghĩa trang thắp nên tri ân
Dâng nén hương thơm tưởng nhớ người đã khuất
Những liệt sĩ đã hoá mình vào đất
Để Tổ quốc Tự do, Độc lập, Hoà bình..

Nước Việt Nam mình trải bao cuộc chiến tranh

Giặc đến từ trời Tây, giặc đến từ đất Bắc
Những con cháu mẹ Âu Cơ chẳng bao giờ khuất phục
Dám hy sinh đời mình để bảo vệ núi sông.

Mãi mãi muôn đời Tổ quốc ghi cöng
Những liệt sĩ đã hiến thân vì nước
Người ngã xuống ở phương Nam, người hy sinh ở núi rừng phía Bắc
Giờ yên nghỉ nơi đây, trên đất mẹ quê mình.

Đất của các Vua Hùng - dải đất linh thiêng
Suốt bốn nghìn năm thấm máu đào dân tộc
Vượt bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao thiên tai thảm khốc
 Cả dân tộc kết đoàn đất nước lại hồi sinh...

Tôi đến nghĩa trang thắp nến tri ân
Dâng nén hương thơm tưởng nhớ người đã khuất
Những liệt sĩ đã hoá mình vào đất
Tổ quốc cùng nhân dân ơn nhớ mãi muôn đời...
Đêm nay nghĩa trang nến sáng tựa sao trời.

Nguyễn Tường Thuật