Ngày mới

.

Ta lặn trong giấc mơ của mẹ

Nồng nặc sắn khoai

Mặt trời thỏa sức cười, chiếc nón mê rách nát

Tròn bóng giữa sân.

 

Ú ớ giấc mơ

Mẹ nặng lòng ngô lúa

Cơn giông và mưa đá

Dội xuống thoi thóp ánh đèn dầu.

 

Cha lần theo bức vách

Tìm hướng gió tả tơi lọt phía con nằm

Mẹ ngồi khâu bàn tay ấm

Vá lành manh áo tuổi thơ.

 

Ngày mai

Con vắt lại mấy dây trầu...

Doãn Long