Mùa biết nói

Long lanh từng giọt
Tỏa ấm cả đất trời
Mùa xuân mùa biết gửi
Tình yêu đến mọi người.

Mùa xuân mùa biết nói
Tiếng nói của lứa đôi
Luôn tỏa sáng nụ cười 
Trên đôi môi tuổi trẻ.

Mùa xuân là như thế 
Không thể thiếu mùa xuân 
Mùa xuân trong tiếng hát 
Bay trên cánh đồng xanh.

Lộc tràn khắp đất nước 
Trong Em 
và trong Anh!

Mã Văn Tính