Mẹ tôi

Mẹ tôi như thể thân cò
Suốt đời lặn lội ao hồ nuôi con
Các con ngày một lớn khôn
Mẹ như trăng xế hao mòn sắc xuân.

Xin đừng chớp bể mưa nguồn
Đừng gieo thêm những nỗi buồn mẹ tôi
Các con khôn lớn lên rồi
Đàn cháu năm tháng sống vui thành tài.

Lạy trời tóc mẹ đừng phai
Đừng thưa thêm nữa canh dài vì con
Tháng năm thân mẹ gầy mòn
Tuổi cao chân chậm vẫn còn lo âu.

Nhữ Mai Hồng