Ly trà Bát Tiên

Tay em thoăn thoắt
Da sạm nắng trời
Tóc bay theo gió
Trán đầm mồ hôi.

Bát Tiên dâng bạn
Đậm đà hương thơm
Sương sớm còn đọng
Gió chiều còn vương.

Trong ly trà nhỏ
Nước xanh óng vàng
Là tình em đó
Đồi chè mênh mang.

Rồi mai có thể
Người sẽ quên em
Nhưng sao quên được
Ly trà Bát Tiên.

* Bát Tiên: Một loại chè của Tân Cương.

 

Cồ Thị Thơm