Hương đồng

.

Hương đưa từ phía đồng làng

Mùi của bùn, lúa, khoai lang, bí bầu

Hương không ngào ngạt lắm đâu

Chỉ dịu ngọt mà thấm sâu lòng người.

 

Chỉ là mùi cỏ non tươi

Lúa vừa ngậm sữa hong phơi nắng vàng

Ngô vừa trổ bắp thẳng hàng

Khoai lang hoa tím, bí vàng đong đưa.

 

Nắng vừa mới chớm xế trưa

Gà nhà ai mới như vừa gáy đôi

Lúc gần lúc lại xa xôi

Hương đồng lan thấm trong tôi mát lành.

Hoàng Đăng Du