Hội làng

Hội làng

Tưởng lạ mà quen

Trống chèo giục bước

Vào đêm xuân nồng.

Lời ca

Ở giữa đáy lòng

Màn chèo sống với

Thủy chung mẹ thầy.

Bao nhiêu

Ánh mắt đắm say

Buồn vui tích cũ

Vơi đầy nhân gian.

Trò chơi

Nghề cũ của làng

Giờ thành trò diễn

Xốn xang lòng người.

Trịnh Minh Thuyết