Giọt mưa xuân

Giọt mưa xuân đỏng đảnh
Bám trên sợi tóc mềm
Còn thơm hương bồ kết
Giữa chiều xuân lặng êm.

Trên trời mây mỏng mảnh 
Cánh chim nào lâng lâng 
Gió thoảng hương cây trái
 Ai chạm vào sắc xuân.

Ai chạm vành môi thắm 
Giọt mưa xuân ngất ngây 
Nhìn bờ mi đen thắm 
Không uống rượu mà say.

Đã qua rồi cái rét 
Mùa an dân thái hòa 
Lòng người thêm phấn chấn 
Trên cành rộn chim ca.

Nhữ Mai Hồng