Dòng sông trắng

Có một dòng sông như thế

Sông quê,

từ vắng con đò

Mênh mang sông nước, thân cò liêu xiêu

Hoàng hôn lay lắt nắng chiều

Mảnh trăng non, thả cánh diều lửng lơ.

Tìm ai… bến cũ sông xưa

Mà cò lặn lội nắng mưa, thân cò

Vẫn đau đáu – bóng con đò

Một đời, cõng nắng chở cò sang sông…

 

Mái tranh, ngan ngát hương đồng

Sáu mươi năm lẻ… còn nồng hương cau

Sông quê bồi lở, nông sâu

Trôi bèo dạt nước… tìm đâu dáng thuyền?

 

Trăng thề, vành vạnh trinh nguyên

Cánh cò chao, mảnh trăng nghiêng bóng đò…

… Trắng dòng sông… trắng thân cò…

trắng bờ lau trắng…

                       Con đò biệt tăm.

Lê Thị Anh