Chổi rơm

Mẹ ngồi bện tết chổi rơm
Trải bao mưa nắng còn thơm mùa vàng

Rơm khô chuốt sợi óng vàng
Như cuộc đời mẹ tảo tần nuôi con
Chổi rơm - mẹ quét vẹt mòn
Cho con luôn được vuông tròn, an vui
Xa con mẹ lại ngậm ngùi
Quét mưa, quét nắng tủi buồn tan đi 
Lắng trong tiếng chổi thầm thì 
Bên hiên mẹ vẫn kiên trì đợi con

 

Văn Mưu