Bâng khuâng Lưu Xá

Bâng khuâng tôi đến nơi này
Khói bom giặc Mỹ còn cay mắt người

Vẫn nghe văng vẳng tiếng cười
Của bao cô gái - vẫn tươi sắc hồng
Nhớ sao một buổi đêm đông
Các anh các chị mãi không trở về
Máu hồng đỏ thắm đất quê
Thương người dũng cảm - mà tê tái lòng

***
Lưu Xá trời đất xanh trong
Ngắm nhìn đài niệm - mà lòng bâng khuâng.

Nguyễn Anh Đào